Skjebne kan bli sett på som enten en bestemt kjede av hendelser som er uunngåelig og uforanderlig, eller at individer velger sin egen skjebne ved å velge ulike veger gjennom livet. En følelse av at noe er bestemt på forhånd i dens eldste menneskelige vesen kan visualiseres i  oppfatningen til soldatens fatalistiske t «en kule med ditt navn på seg», eller det øyeblikket når ditt nummer «viser seg», eller  kjærlighet som var «ment til å være». Det er en menneskelige følelse av at det skal være en gjemt hensikt til det lotteri som er tilfeldige som styrer valget av Thesevs til bli blant de ungdommene som blir ofret for Minotauros. 

Skjebnen var noe abstrakt for antikkens grekere , som uttrykket en nødvendighet som både mennesker og guder kjempet forgjeves mot. Individuelle menneskers forsøk på å reise seg mot skjebnen ble straffet med rettferdig hevn .