Skjebne (også kaldt lagnad) er en bestemt rekke av hendelser i livet. Skjebne kan være en bestemt fremtid, enten for en enkeltindivid eller generelt. Skjebne er et konsept som følger med en tro eller overbevisning at det er en bestemt orden i universet.